Nobelprijswinnaar over Bio-energie: Ik ondersteun deze onzin niet 1

Biobrandstof? Inefficiënt en schadelijk voor het klimaat. Nobelprijswinnaar Hartmut Michel, de fotosynthese-expert in Duitsland, ondersteunt het afwijzende oordeel van de Nationalakademie. Chemie-Nobelprijswinnaar Hartmut Michel van het Frankfurter Max-Planck-Instituut voor Biophysik, die voor zijn werk omtrent de functie van de Fotosynthese in groene Planten in 1988 de Nobelprijs ontving, betrok op het dit jaar gehouden  Nobelprijswinnaarscongres in Lindau een duidelijke stellingname. De Frankfurter Allgemeine Zeitung had een vraaggesprek met hem.

U heeft uw bedenkingen tegen biobrandstof geuit. Een van uw belangrijkste argumenten is daarbij de geringe efficiency van fotosynthese bij het omzetten van zonlicht in energie. Kunnen we in dit geval de natuur niet tot beter voorbeeld nemen? Nee, de fotosynthese in de natuur verloopt in vele kleine stappen en bij iedere stap gaat energie verloren. Al bij de eerste stap is dit bijna 50%. Uiteindelijk slaat een plant minder dan 1 procent van de energie uit zonlicht op in de vorm van bruikbare biomassa. Als men daaruit biobrandstof maakt, dan vermindert dat aandeel tot minder dan 1 promille. In vergelijking hiermee zetten de doorsnee PV zonnepanelen tot ca. 20 procent van de energie van het zonlicht om in elektrische energie. Het ligt dan ook voor de hand de ontstane elektrische energie zonder chemische tussenstappen in batterijen op te slaan en die te gebruiken voor de aandrijving van motorvoertuigen. Het grote probleem hierbij is nog steeds de geringe opslagcapaciteit van batterijen. Duitsland is de grootste biodieselproducent ter wereld. En naar richtlijnen van EU mogen die planten niet uit veengebieden of regenwouden afkomstig zijn. Buitendien moet de biobrandstof ook nog eens minstens 35% besparing opleveren aan CO2. Is dat nu niet een stap in de goede richting? De berekeningen die bij biodiesel gebruikt worden, kunnen op zijn minst in twijfel getrokken worden. Bij koolzaad zou die CO2 besparing van meer dan 35 procent t.o.v. minerale olie wel eens kunnen kloppen. Bij bio-ethanol heb ik zeker bedenkingen. Na de fermentatie heeft het plantensap slechts een concentratie van 10 procent alcohol. Maar ze moeten praktisch gezien, om een goede brandstof te kunnen zijn, een 100 procent bereiken en deze opwerking kost zeer veel energie. Voor dit destillatieproces neemt men nu echter warmte uit bruinkoolcentrales, die speciaal voor dit doel gebouwd zijn. Als u deze CO2 uitstoot mee in de berekening neemt, geloof ik niet dat u die 35 procent besparing haalt. En als u hiervoor direct steenkool zou gebruiken, dan zou die CO2 balans zelfs negatief uitvallen. Maar wat mij het meest tegen de borst stuit is dat men regenwouden kapt om plaats te maken voor palmolie plantages. Dit is voor de CO2 een uiterst slechte zaak. Een certificering voor palmolie helpt hier niets aan, want dan wordt de ecologisch verantwoorde palmolie alleen nog voor de export geproduceerd. En voor binnenlands gebruik gaat men dan nog eens een stap verder met nieuwe ontbossing om ook aan die behoefte te voorzien. De invoer van palmolie en de daaruit geproduceerde biodiesel naar Europa zou verboden moeten worden. U tankt dan ook geen E 10? Nee, ik wil deze onzin over biobrandstof beslist niet ondersteunen. Bescherming van het klimaat is bij Ethanol niet bestaand. Buitendien bevat Ethanol ca. 60 procent van de energie die er in benzine zit. Dus moet men vaker tanken, wat op zich natuurlijk niet gunstig is. De biodieselproductie in Duitsland ligt nu bij ca. 3 miljoen ton per jaar. Daar men slechts 1 ton per hectare kan winnen, is er volgens de officiële statistieken niet genoeg land beschikbaar om met koolzaad te beplanten. Men mag er dus vanuit gaan dat er koolzaad geïmporteerd zal moeten worden. De voorstanders van biobrandstof pleiten ervoor, dat de door de EU betaalde premie voor het buiten gebruik stellen van bouwland opgeheven moet worden om daar planten voor biobrandstof te gaan verbouwen. Wat zou volgens u zinvoller zijn? Gezien vanuit het standpunt van klimaatbeheersing, lijkt het me zinvoller, deze braakliggende vlakten te bebossen. De beste keuze zou zijn met populieren en wilgen, want met deze snelgroeiende houtsoorten is de benutting van de door zon uitgezonden energie met 1 procent het hoogst. Daarna zou ik deze biomassa met het hydrothermaal koolstofproces omzetten in kolen. Daarbij wordt de biomassa in natte vorm tot 160 graden verhit en binnen 90 minuten vormt er zich een soort van kolen. Vergeleken met de directe omzetting van biomassa in biobrandstof is de kooldioxide-uitstoot op deze wijze minstens 10 keer kleiner. Ook als men deze biomassa voor verhitting aanwendt of in centrales voor opwekking van elektriciteit gebruikt en daardoor aardgas en aardolie bespaart, is die CO2-uitstoot nog steeds een factor 2 of 3 lager, dan wanneer men daaruit biobrandstof maakt. Hoe denkt u over de productie van biobrandstof uit plantenresten d.m.v. gisting die gentechnisch is aangepast? Dat zou een goede zaak zijn. Maar een nog hogere CO2 besparing zou men bereiken, zoals al gezegd, wanneer men die biomassa zou gebruiken voor verwarming of de productie van biogas. Hoe stelt u zich de mobiliteit in de toekomst voor? Het personenverkeer zal in de toekomst op elektrisch aangedreven voertuigen berusten. De omgezette energie van het zonlicht wordt dan in batterijen opgeslagen, die op hun beurt weer elektromotoren aandrijven. De efficiency van een dergelijk systeem ligt zo’n 600 keer hoger dan bij gebruik van biobrandstoffen met verbrandingsmotoren. Het heeft er mede mee te maken dat een elektromotor 80% van de energielading uit de batterij gebruikt voor die aandrijving. Verder is een elektromotor veel lichter in gewicht, wat ook weer energie spaart. Als dan ook nog de energie opslagdichtheid in batterijen met een factor 10 verbeterd kan worden, dan hebben we de actieradius vergelijkbaar met die van een door een benzinemotor aangedreven auto bereikt. Bron: FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Geschreven door Dick Seegers
donderdag 02 augustus 2012 05:51
bron: http://www.beursblik.nl/columns/nobelprijswinnaar-over-bio-energie-ik-ondersteun-deze-onzin-niet.html

One comment on “Nobelprijswinnaar over Bio-energie: Ik ondersteun deze onzin niet

  1. Reply Jeff sep 17,2012 07:56

    Brussel: ‘Minder brandstof uit voedsel’
    De Europese Commissie wil het gebruik van biobrandstoffen uit voedingsgewassen aan banden leggen. Ook wil de Commissie dat alleen brandstoffen worden gebruikt waarvan is aangetoond dat ze een reductie van de uitstoot van CO2 opleveren. Dat staat in een concept voor een nieuw biobrandstoffenbeleid dat de Volkskrant in handen heeft gekregen.
    Bron: Volkskrant blz 8, via IEX-emailing maa 17-9-2012

    Hopelijk wordt dat falend beleid teruggedraaid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: