Er zijn meer blanke slaven verkocht aan Noord afrika dan zwarte slaven aan blanke landen

Er zijn meer blanke slaven verkocht aan Noord afrika dan zwarte slaven aan blanke landen
The Prager University, (Thomas Sowell) heeft met een statistische beschouwing een verhelderend inzicht gegeven in Slavernij en de samenstelling daarvan.  Zijn bevindingen leidden tot een reflectie die meteen op onze eigen situatie kan worden toegepast.