The Pyramids and the Constellation of Orion 1

The Pyramids and the Constellation of Orion
According to the accepted version of history, the three massive Pyramids on the Giza Plateau in Egypt were built by armies of Hebrew slaves for the glory of the Pharaohs of Egypt. This idea was introduced to the world by the visit to Egypt of the 5th century Greek historian Herodotus. He claimed that the ...

Westerse vruchtbaarheid

Eén van de opvallende gegevens van toenemende welvaart in landen is het feit dat de vruchtbaarheid van mensen dan afneemt. Voor veel mensen een raadsel, omdat met de toenemende welvaart ook de gezondheid lijkt toe te nemen. Waarom valt de vruchtbaarheid dan terug? De vraag is of we echt wel veel gezonder leven.

Renminbi vervangt sinds kort de dollar als reserve munt

Het is geen geheim dat China de dollar aan het vervangen is door zijn eigen munt in meer en meer bilaterale handel. Het is duidelijk dat de renminbi binnenkort (minstens) een zelfde status als de dollar zal hebben als de wereldwijde ‘reservemunt “. Maar wat zelden of nooit in de mainstream media wordt besproken, zijn ...