Hoezo opwarming?

Hoezo opwarming?
Een wereldwijd grote afname van het aantal weerstations sedert 1990 verklaart mogelijk voor een belangrijk deel de gemeten aardse opwarming sinds die tijd.